Category: Đĩa quang là gì

Scarlet Book (SA-CD)

Scarlet Book xác định tiêu chuẩn chính thức cho đĩa và ổ đĩa Super Audio CD (SA – CD, cũng được xem như là SACD). Nó là sản phẩm hợp tác giữa Philips Electronics và Sony năm 1999. Không giống như tiêu chuẩn CD âm thanh Red Book đầu tiên, lấy mẫu nhạc ở 44.1KHz,

Mã phụ

Các byte mã phụ cho phép ổ đĩa tìm các bài hát (để tránh nhầm lẫn thì cũng được gọi là các rãnh ghi) cùng với rãnh ghi xoắn ốc và cũng chứa hoặc chuyển tải thông tin thêm về đĩa nói chung. Byte mã phụ được lưu như một byte cho mỗi cấu trúc,

Lưu trữ quang

Công nghệ quang học Có hai loại lưu trữ ổ đĩa cơ bản cho máy tính: từ (magnetic) và quang (optical). Trong lưu trữ từ, dữ liệu được ghi lại theo dạng từ tính lên các đĩa xoay. Lưu trữ đĩa quang thì tương tự như lưu trữ đĩa từ trong hoạt động cơ bản,

Dung lượng đĩa CD

Mỗi giây của CD chứa 75 khối dữ liệu mỗi khối 2.048 byte. Từ thông tin này bạn có thể tính được dung lượng lưu trữ tối đa chính xác của một đĩa CD 80 phút hay 74 phút như thể hiện trong bảng 11.3. Bảng 11.3 cho biết kiến trúc và bố trí của

Dung lượng CD-R

Tất cả ổ đĩa CD-R hoạt động với các đĩa CD-R 650MiB (682MB) (bằng 74 phút nhạc được ghi âm), tiêu chuẩn, cũng như đĩa trắng CD-R 7000MiB (737MB) dung lượng cao hơn (bằng 80 phút nhạc được ghi âm). Hầu hết nhà sản xuất đĩa ngưng dần đĩa 650MiB (74-minute), chỉ sản xuất đĩa

Dung lượng DVD

Hiện có 4 loại DVD, chúng được phân loại là một mặt hoặc hai mặt và một lớp hoặc hai lớp. Chúng định rõ như sau: + DVD -5 (4.7GB một mặt, một lớp) – DVD-5 được tạo ra từ hai lớp nền (substrate) được gắn với nhau bằng chất keo. Một được gắn với