DVD Authoring & Production

DVD Authoring & Production

DVD authoring & productions

Sau khi đọc xong cuốn sách DVD Authoring & Production của Ralph LaBarge, chúng tôi biết thêm được nhiều về kinh nghiệm về sản xuất (Production) và dàn dựng (authoring) DVD-Video , DVD-ROM, và WebDVD title (nhan đề). Khi tác giả bắt đầu phát triển các nhan đề DVD vào những năm 1996, khi đó gần như không có một tài liệu hay tài liệu in nào mô tả về sản xuất nhan đề DVD. Vào năm 1997, cuốn DVD Demystified của Jim Taylor xuất bản và từ đó nó trở thành cẩm nang cho mọi người trong lĩnh vực kinh doanh DVD. DVD Demystified là cuốn sách lớn, và tôi mạnh dạn vào hàng DVD để mua một bản copy nhưng nó thực sự là một cuốn sách kỹ thuật. Trong khi cả hai cuốn sách cùng về tài nguyên, DVD Authoring và Production cung cấp một cái nhìn sâu hơn về sản xuất và dàn dựng các nhan đề DVD. Ngược lại, cuốn DVD Demystified về cái nhìn sâu kĩ thuật chi tiết các đặc tính DVD, lịch sử DVD và các tiền lịch sử DVD, cũng như tương lai của các định dạng. Nó trả lời câu hỏi “Tại sao DVD”, còn cuốn sách lời trả lời câu hỏi “Làm cách nào tôi làm được một đĩa DVD?”. Hai cuốn thật là đáng giá, nếu bạn trực tiếp làm việc với dàn dựng hoặc sản xuất DVD-Video, DVD-ROM và webDVD.

Trong sách này, tác giả đã viết ra những kiến thức và kinh nghiệm trong việc thiết kế, dàn dựng và sản xuất hơn 200 nhan đề DVD. Phát triển một nhan đề DVD vẫn là một quá trình khá phức tạp, số lượng vấn đề lớn có thể làm chậm việc hoàn thành project và kết quả là sản phẩm cuối cùng không được hoàn thiện như đòi hỏi. Sau khi đọc xong sách, bạn sẽ thấy nhiều thứ hơn để làm thành công một nhan đề DVD hơn là chỉ sử dụng một chương trình dàn dựng DVD để tạo ra một file ảnh đĩa DVD hợp lệ. Dàn dựng đĩa DVD chỉ là một trong hàng tá bước trong quá trình, và thường là phần dễ nhất của project.

Cuốn sách gồm 11 chương, chương 2 đưa ra các chi tiết về mỗi định dạng DVD gồm DVD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio, DVD-R, DVD-RAM và DVD-RW và các định dạng DVD không chính thức DVD+RW, SACD. Chương 3 là các bước tiến trình để dàn dựng và sản xuất nhan đề DVD. Chương 4 bao gồm các mức dàn dựng DVD, tập trung sử dụng các công cụ dàn dựng low-end hoặc consumer. Chương 5 bao gồm các dàn dựng DVD trung bình mid-range, chương 6 là các dàn dựng DVD cao cấp (advanced DVD authoring). Chương 7 bao gồm các dàn dựng DVD nâng cao, Chương 8 gồm các dàn dựng DVD-ROM. Chương 9 là cái nhìn sâu về các hướng kinh doanh của sản xuất và dàn dựng DVD. Chương 10 reviews phần lớn các phần mềm và phần cứng công cụ phổ biến cần thiết để phát triển các nhan đề DVD, như là các nhà cung cấp dịch vụ dàn dựng DVD. Chương 11 cuối cùng, là các thuật ngữ DVD và chữ viết tắt.