Ghi đĩa Data bảo mật (Đặt mật khẩu bảo mật dữ liệu)

Ghi đĩa Data bảo mật (Đặt mật khẩu bảo mật dữ liệu)

Bạn chọn:


Tiếp đến:

Tiếp đến bạn đặt mật khẩu cho đĩa:

Xác nhận đặt mật khẩu:

Sau đó bạn tiến hành Add file để ghi:

Chọn các file bạn muốn ghi ra đĩa và thêm vào để ghi:

Sau đó bạn chọn Add, bạn sẽ thấy các file bảo mật nằm cạnh các file đã add trên khung thông tin file. Nhấn Next để tiếp tục:

Tiếp đến là thiết lập thông tin ghi đĩa:

Vậy là bạn đã có 1 đĩa Data được bảo mật bằng password.

Chúc bạn thành công!

Leave a reply

Your email address will not be published.