Làm đĩa CD-ROM

Làm đĩa CD-ROM

Dựng đĩa các nội dung và ghi đĩa CD-ROM
Chúng tôi nhận làm đĩa dữ liệu, đĩa phần mềm, trang web và các nội dung số lưu trữ CD, DVD. 
– đĩa CD-ROM / DVD chứa văn bản, tài liệu, sách, báo, giáo trình. Nội dung được làm dưới dạng website hoặc phần mềm, flash, swf, … lưu trữ hoàn toàn trên đĩa, sau đó bạn có thể hoàn toàn sử dụng tài liệu trực tiếp ngay trên đĩa.
– đĩa CD-ROM / DVD có tích hợp tính năng Autorun, khi khách hàng mở đĩa, chương trình hoặc phần mềm sẽ tự động mở và hiển thị.
– đĩa CD-ROM / DVD cài đặt phần mềm tự động, hiển thị slide ảnh, flash, swf …

CD-ROM Authoring

CD-ROMs are an affordable option when you need simple interactive content in a universal format.

Rather than provide your clients with a CD full of random computer files, a CD-ROM with the familiar structure of a DVD can provide a sense of order and an eye-catching design, allowing the user to be guided through the contents within the disc.

Using Flash software, we can also incorporate video into the interactive project, if this is what you require.

Our in-house design team can produce menu artwork based on your existing designs or corporate identity. Alternatively, we can create new artwork for you, exclusively for your project.

Source material can be provided in any format including HDV, Digital Betacam, BetaSP, DVCAM, Mini DV or on disc. We also work with FCP, AVID and Premiere projects and files.

As Mint provides a full service we can also design artwork for the CD-ROM face and sleeve as well as duplicating the finished product.