Mẫu 6 (PSD): Ghi Đĩa kèm vỏ hộp đĩa mika dày đế đen

Mẫu 6 (PSD): Ghi Đĩa kèm vỏ hộp đĩa mika dày đế đen

Vỏ hộp đĩa mika dày đế đen (cd jewel case black)
Chất liệu nhựa mika, một mặt trong, một mặt là đế nhựa đen giữ đĩa. Có thể làm được 3 mặt cover, hai mặt trước, và một mặt sau hộp đĩa. 
Cứng cáp, dày, thích hợp dùng làm các hộp đĩa chương trình ca nhạc, văn nghệ, bài hát, thơ, …

Vỏ hộp đĩa mika dày đen
Vỏ hộp đĩa mika dày đen
Hộp đĩa mika dày đen
Mẫu 6 (PSD): Ghi Đĩa kèm vỏ hộp mika dày đế đen
Vỏ hộp đĩa mika dày đen
Vỏ hộp đĩa mika dày đen, bìa trước, bìa sau

vohopdiamikadayden6
Vỏ hộp đĩa mika dày đen, không bìa, chỉ đĩa lộ rõ đẹp

Vỏ hộp đĩa mika dày đen
Vỏ hộp đĩa mika dày đen, nhìn phía trước

 vohopdiamikadayden9