Mẫu 9 (T): Ghi Đĩa kèm vỏ hộp đĩa DVD nhựa trong

Mẫu 9 (T): Ghi Đĩa kèm vỏ hộp đĩa DVD nhựa trong

Vỏ hộp đĩa DVD nhựa trong (DVD case clear)

vohopdiadvdnhuatrong4 vohopdiadvdnhuatrong1 vohopdiadvdnhuatrong2 vohopdiadvdnhuatrong3