Category: Phần mềm ghi đĩa

Cài đặt phần mềm thương mại Nero 11

B. Hướng dẫn cài đặt 1. Chuẩn bị: Bộ cài đặt Nero 11dùng thử 15 ngày tải tại đây: http://ftp22.nero.com/Nero11/79a1617…1000_trial.exe Vì đây là bản dùng thử 15 ngày nên bạn sẽ không phải lo về vấn đề bản quyền. Trang chủ Nero:http://www.nero.com/”]www.Nero.com Nếu máy tính bạn không có kết nối internet khi cài Nero 11,