Tag: dia cd

Lưu trữ quang

Công nghệ quang học Có hai loại lưu trữ ổ đĩa cơ bản cho máy tính: từ (magnetic) và quang (optical). Trong lưu trữ từ, dữ liệu được ghi lại theo dạng từ tính lên các đĩa xoay. Lưu trữ đĩa quang thì tương tự như lưu trữ đĩa từ trong hoạt động cơ bản,