Tag: dia dvd

Lịch sử đĩa DVD

Lịch sử đĩa DVD

DVD (còn được gọi là “Digital Versatile Disc” hoặc “Digital Video Disc”) là một định dạng lưu trữ đĩa quang phổ biến. Công dụng chính của nó là lưu trữ video và lưu trữ dữ liệu. DVD có nhiều điểm giống CD: chúng đều có đường kính 12 cm cho loại tiêu chuẩn, hay 8

Types and features of recordable DVD media

Tài liệu về các loại đĩa DVD, các tính năng của đĩa DVD ghi được do hãng Sony phát hành chính thức trên trang web của hãng.Nguồn: http://www.sony.net/Products/Media/dvdmedia/dvd/index.html The need for higher-capacity recordable media have been dramatically increasing to record BS digital broadcasting programs, edit images recorded with digital video cameras, back up hard disk