Tag: dvd+r

DVD+R và DVD+RW

DVD+RW, cũng được gọi là DVD Phase Change Rewrotable, là tiêu chuẩn có khả năng ghi DVD đầu tiên do nó rẻ nhất, dễ dùng nhất và tương thích nhất với những định dạng hiện hữu. Nó được phát triển bởi Philips, Sony, Hewlett-Packard, Mitsubishi Chemical (MCC/Verbatim), Ricoh, Yamaha và Thomson, những thành viên của