Tag: hd

Cuộc chiến định dạng: Blu-ray và HD DVD

Nguồn: http://www.engadget.com/2014/06/07/format-wars-blu-ray-vs-hd-dvd/?ncid=rss_truncated&utm_campaign=socialmedia_fb&utm_source=socialmedia_fb&utm_medium=fbChiến tranh định dạng. Trong vài thập kỷ cuối cùng nó đã diễn ra trên các hình thức công nghệ khác nhau như AC vs DC, VHS và Betacam – thường với những trận chiến ác liệt ấy làm mất đi hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la cổ phần. Gần đây, không có ghi như vậy sáng khi chiến đấu của HD DVD vs Blu-ray (đọc của chúng tôi lúc trướcblow-by-blow trận 2005-2007 ở đây). Và nó mang tất cả các yếu tố cổ điển: bên đượcchia sẻ bởi khổng lồ của ngành công nghiệp, dẫn đầu bởi Sony nhấn Blu-ray bên vàToshiba sao HD DVD, với PS3 và Xbox 360 đã sẵn sàng để phục vụ với như trojanHorse. Nếu như các cổ phần không cao đủ đã, bóng ma của một oncoming internetstreaming mùa đông phổ biến như trò chơi ngai vàng của quân đội của những người