Tag: phu de

Phần mềm phụ đề phim

1. có tool này http://subshifter.bitsnbites.eu/ chỉnh online, up file sub lên xong điền thời gian 2. k lite codec pack cài xong cũng có chức năng dịch sub lên xuống 3. tự viết lấy cái tool, file srt cũng dễ đọc. 4. Notepad chỉnh từng dòng 5. Mình vửa thử phần mềm Subtitle Edit này