Tag: sacd

Scarlet Book (SA-CD)

Scarlet Book xác định tiêu chuẩn chính thức cho đĩa và ổ đĩa Super Audio CD (SA – CD, cũng được xem như là SACD). Nó là sản phẩm hợp tác giữa Philips Electronics và Sony năm 1999. Không giống như tiêu chuẩn CD âm thanh Red Book đầu tiên, lấy mẫu nhạc ở 44.1KHz,